Villamosmérnök BSc záróvizsga (2013-tól kezdők)

A záróvizsga menete

A záróvizsgával kapcsolatos részleteket a képzés kezdetének megfelelő tájékoztató füzetben találják, amit a TTK honlapján érhetnek el. További információkat a záróvizsga felelősétől, Váradiné Dr. Szarka Angéla szakfelelőstől kérhetnek.

Záróvizsga tételek

Automatizálás specializáció

Információtechnika specializáció