Kiemelt Ösztöndíj

A „Kiemelt ösztöndíj” a DE Hallgatói Terítési és Juttatási Szabályzat (2012.06.21.) 16. §-a szerint egy félévre, tehát a jelenlegi ösztöndíj a 2012/13. tanév 1. félévére szól. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázatában megjelölt vállalásait teljesíti, az ösztöndíj a 2. félévben tovább folytatható ismételt pályázat benyújtása nélkül. A teljesítést, az Intézet Oktatási Felelőse igazolja.

A Fizikai Intézet Oktatási Bizottsága a következő elvárásokat fogalmazta meg a „Kiemelt ösztöndíj”-at elnyerő hallgatókkal szemben:
  • A hallgató aktívan vegyen részt az Intézet oktatási munkájában, legalább 2 óra/hét terheléssel.

  • Vegyen részt az Intézet kutatómunkájában a pályázatában megjelölt témavezető irányításával.
A kiemelt ösztöndíjas hallgató a szorgalmi időszak végével - legkésőbb 2013. január 18-ig - a mellékelt adatlapon be kell számoljon a félévben végzett oktató és kutatómunkájáról. Az oktató munka elvégzését, az adott tárgy vezetőoktatója is igazolja, rövid szöveges értékeléssel, míg a kutatómunkájáról a témavezetőnek kell hasonló módon véleményt nyilvánítania. A kitöltött űrlapokat a Fizikai Intézet titkárságán kell leadni.

A határidőig eljuttatott értékelőlapokat a Fizikai Intézet oktatási felelőse értékeli, és január 31-ig eljuttatja az Intézet döntését a Dékáni hivatalba, ahol az Intézeti döntésnek megfelelően megtörténik az ösztöndíjak meghosszabbítása (vagy megszüntetése).

Kiemelt ösztöndíj tájékoztató és űrlap