Anyagtudomány MSc bemutató


Miért érdemes “Anyagtudós” szakra jelentkezni?

  • Kiváló elhelyezkedési lehetőségeket kínál (felvezető, elektronikai, optikai, mágneses eszközöket, valamint hagyományos fém- illetve kerámia- ipari termékeket gyártó vállalatoknál),

  • Világszínvonalú kutatási környezetben sajátíthat el modern, gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket (pl. polimerek, nanoszerkezetű fémes, félvezető és kerámia alapú anyagok kutatásában kiváló tudósoktól és ipari szakemberektől tanulhat),

  • Európai szinten jól felszerelt, modern anyagvizsgálati eszközök kezelését sajátíthatja el,

  • A diploma megszerzése után lehetőség van a Debreceni Egyetem Fizika vagy Kémia Doktori Iskoláiban doktori képzésre jelentkezni, vagy külföldi (európai, japán, vagy USA-beli) PhD ösztöndíjakra pályázni,

  • A nanoanyagok szakirányban a legdinamikusabban fejlődő technológiák alapjait sajátíthatja el,

  • Orvosbiológia anyagok és mérési metodikák fejlesztéséhez szükséges ismereteket interdiszciplináris kutatási környezetben (kutató orvosok, fizikusok, vegyészek, villamos mérnökök együttműködésében) sajátíthat el.Mit tudnak a végzett anyagtudósok?

Képesek

  • az anyagtudományban fellépő problémák, új jelenségek matematikai formalizmussal történő megfogalmazására és feldolgozására,
  • az anyag-technológiai folyamatok adekvát modellezésére, új tulajdonságú anyagok kifejlesztésére
  • képesek az anyagok összetételét, szerkezetét és tulajdonságait meghatározni, illetve tisztában vannak az ehhez alkalmazott műszerek működési elvével,
  • képesek az anyagtechnológiák alkalmazására összetett műszaki szerkezetekben, korszerű műszaki cikkek tervezésében, gyártásában és alkalmazásában,


Amorf illetve nanokristályos lágymágneses anyag transzmissziós elektronmikroszkópos képe

További információkat a "Hallgatóknak" menüpont alatt, illetve a szak tájékoztató füzetében talál.