Fizikatanár MSc felvételi

Részletes információk a szakról: Fizikatanár MSc mesterképzési szak

MSc tanárképzés felvételi szabályzat, tanulmányi követelmények, záróvizsga követelmények (DE TEK Elnöki hivatal)

Előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek:

  • a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: Fizika, gépészmérnök, energetikaimérnök, anyagmérnök.
  • a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények: 

Bármilyen az alapképzésben indított szak, az 50 kredites fizika minor szak   követelményeinek teljesítése esetén.