Villamosmérnök BSc záróvizsga (2013 előtt kezdők)

A záróvizsga szóbeli vizsga, amelyet a záróvizsga bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga bizottságot a Fizikai Intézet igazgatója bízza meg. A záróvizsga bizottság minimális létszáma 3 fő. A bizottság állandó tagjai a szakfelelős és az adott szakirány felelőse. A bizottság munkájában a szakdolgozat védése során részt vesz a vizsgázó egyetemi konzulense. A bizottság munkájába a szaktárgyi kérdező tanár is bevonható. Valamely bizottsági tag akadályoztatása esetén az intézetigazgató kijelölhet egy másik egyetemi oktatót a záróvizsga bizottsági feladatok ellátására.

A BSc záróvizsga annak megállapítására szolgál, hogy a vizsgázó biztos szakmai alapokkal rendelkezik-e a legfontosabb témakörökben, és kellően tájékozott-e a szakirányi ismertek egy témakörében.

A vizsga a következő három részből áll:
 1. A szakdolgozat megvédéséből
 2. Szóbeli vizsga a főtárgyból
 3. Szóbeli vizsga a melléktárgyból
A vizsga értékelése:
A vizsgázó szakdolgozatát a témavezető írásban értékeli, és javaslatot tesz az érdemjegyre. A javasolt érdemjegytől a bizottság eltérhet a szakdolgozati érdemjegy megállapítása során.

A záróvizsga érdemjegye a fő- és a melléktárgy érdemjegyeinek átlaga:

Zv =(Fő + Mellék)/2

ahol    Zv:         A záróvizsga érdemjegye
          Fő:         A szigorlati főtárgy szóbeli vizsga érdemjegye
          Mellék:   A melléktárgy szóbeli vizsga érdemjegye

További tájékoztatók és űrlapok

A záróvizsga tematikája
A hallgató egy főtárgyat és egy melléktárgyat választ a mellékelten megadott kínálati listából. A melléktárgyat a szakirányi listából kell választani. Az egyes záróvizsga tárgyakból
mintegy 30 kérdést kell készíteni. Ezeket a hallgatók előre megkapják.

A záróvizsga főtárgyai:
 • TFBE1205 Villamosságtan
 • TFBE1206 Hálózatok és rendszerek
 • TFBE1207 Elektronika 1., TFBE1218 Elektronika 2.
 • TFBE1209 Digitális technika 1., TFBE1210 Digitális technika 2.
 • TFBE1212 Automatika 1., TFBE1213 Automatika 2.
 • TFBE1225 Mikroelektronika
 • TFBE1216 Villamos energetika

A záróvizsga melléktárgyai:

Információtechnikai szakirány:

 • TFBE1601 Fotonika
 • TFBE1602 Nanotechnológia
 • TFBE1603 Nanoelektronika
 • TFBE1604 Digitális jelfeldolgozás
 • TFBE1607 Programozható logikai eszközök
 • TFBE1608 Fizikai anyagtudomány alapjai

Automatizálási szakirány

 • TFBE1701 Villamos gépek és hajtások
 • TFBE1702 Számítógépes mérés és folyamatirányítás
 • TFBE1704 Programozható logikai vezérlők (PLC)
 • TFBE1705 Teljesítményelektronika
 • TFBE1706 Érzékelők és beavatkozók
 • TFBE1707 Villamos készülékek

Záróvizsga tematikák

Választható főtárgyak:
Választható melléktárgyak:

Automatizálási szakirány

Információtechnika szakirány