Tematikák

Fizikus MSc - Informatikus-fizika szakirány


Kód Tárgy234Köv. Kredit Előfeltétel
TFME0301 Elektronika2+0+0k 3
TFME0418 Az infokommunikációs technológiák anyagtudományi alapjai2+0+0k 3
TFME0603 Beágyazott rendszerek1+0+2g 2
TFME0604 Számítógép architektúrák2+0+0k 3
TFML0301 Elektronika laborgyakorlat0+0+2g 2
INMV450 Projekt- és vállalatirányítás2+0+0k 3
TFME0602 Objektum-orientált programozás2+0+2k 3
TFME0605 Távközlő és érzékelő hálózatok1+0+2g 3
TFML0602 Objektum-orientált programozás2+0+2g 2
++
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy3/2/02/0/20/0/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor7+0+47+0+60+0+0
Összes kredit1311024
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltételeVissza