Tematikák

Fizikus MSc - Alkalmazott fizika szakirány


Kód Tárgy23Köv. Kredit Előfeltétel
TFME0411 Anyagvizsgálati módszerek2+0+0k 3
TFML0411 Anyagvizsgálati módszerek0+0+2g 1
TFME0213 Elméleti szilárdtestfizika 2+0+0k 3
TFME0214 Fázisátalakulások elmélete 2+0+0k 3
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy1/1/02/0/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor2+0+24+0+0
Összes kredit4610
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltételeVissza