Tematikák

Fizikus MSc - Szakirány nélkül szakirány


Modul Kód Tárgy234Köv. Kredit Előfeltétel
Atom-
és
molekulafizika
(8 kredit)
TFME0410 Kísérleti atom- és molekulafizika 2+0+0k 3
TFME0212 Elméleti atom és molekulafizika2+0+0k 3
TFMG0212 Elméleti atom és molekulafizika gyakorlat0+2+0g 2
Kvantumrendszerek
fizikája
(6 kredit)
TFME0211 Szimmetriák I.2+0+0k 3
TFME0215 Kvantumtérelmélet 2+0+0k 3
Részecske-
és
magfizika
(6 kredit)
TFME0103 Nukleáris asztrofizika 2+0+0k 3
TFME0407 Részecskefizika 22+0+0k 3
Szilárdtestfizika
(6 kredit)
TFME0213 Elméleti szilárdtestfizika 2+0+0k 3
TFME0214 Fázisátalakulások elmélete 2+0+0k 3
Biológiai
fizika
(6 kredit)
TFME0704 Modern fizikai módszerek a biológiában 2+0+0k 3
TFME0705 A sejtek és érzékszervek mőködésének fizikai alapjai 2+0+0k 3
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy2/0/07/1/01/0/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor4+0+014+2+02+0+0
Összes kredit623332
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltétele

A kvantumrendszerek fizikája, részecske- és magfizika, szilárdtestfizika, biológiai fizika modulok közül kettőt kell választani.


Vissza