Tematikák

Fizikus MSc - Törzsanyag


Modul Kód Tárgy1234Köv. Kredit Előfeltétel
Alapozó
(22 kredit)
TFME0601 Programozás2+0+0k 3
TFMG0710 Vezetői ismeretek0+2+0k 2
TFML0601 Programozás gyakorlat0+0+2g 2
TMME0271 Modern analízis 1.2+0+0k 3
TMME0272 Modern alnalízis 2.2+0+0k 3
TMMG0271 Modern analízis 1.0+2+0g 2
TMMG0272 Modern analízis 2.0+2+0g 2
TMME0273 Modern analízis 3. 2+0+0k 3
TMMG0273 Modern analízis 3.0+2+0g 2
Fizika
(25 kredit)
TFME0208 Statisztikus fizika 2.2+0+0k 3
TFME0209 Komplex rendszerek 2+0+0k 3
TFME0404 Atommagfizika és nukleáris technika2+0+0k 3
TFME0406 Részecskefizika 1.2+0+0k 3
TFML0510 Szilárdtestfizikai mérések I. 0+0+1g 1 TFBE0101TFOE0101(K)
TFBE0102TFOE0102(K)
TFME0207 Kvantummechanika 2. 2+0+0k 3
TFME0403 Környezetfizika 2. 2+0+0k 3
TFME0405 Szilárdtestfizika 2.2+0+0k 3
TFME0210 Számítógépes modellezés2+0+3k 3
Diplomamunka
(0 kredit)
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy8/3/13/0/01/1/01/0/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor14+6+36+0+02+2+02+0+3
Összes kredit3095347
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltételeVissza