Tematikák

Villamosmérnök BSc - Szabadon választható


Kód Tárgy67Köv. Kredit Előfeltétel
TFBE1502 Mágneses anyagok2+0+0k 2
TFBE1503 Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 1+2+0k 2 TFBE1210-E (K)
TFBE1210-LGy (K)
TFBE1509 Vagyonvédelem és riasztástechnika 2+1+0k 3 TFBE1205-E(K)
TFBE1205-Gy(K)
TFBE1515 Információs technológiák anyagtudományi alapjai 2+0+0k 2 TFBE1225(K)
TFBE1517,1507 Alkalmazott elektronika1+0+1k 2 TFBE1218-EGy (K)
TFBE1218-LGy(K)
TFBE1703 (1514) Azonosító és ellenırző rendszerek 2+1+0k 3 TFBE1212 (K)
TFBE1205-E(K)
TFBE1205-Gy(K)
TFBE1501 Energiaforrások2+0+0k 2
TFBE1504 Interfészek 1+2+0k 2 TFBE1210-E (K)
TFBE1210-LGy (K)
TFBE1506 Nukleáris elektronika 2+0+1k 3 TFBE1218-EGy (K)
TFBE1218-LGy(K)
TFBE1508 Műszaki képfeldolgozás2+1+0k 3
TFBE1510 Robotika 2+0+0k 3 TFBE1213(K)
TFBE1513-E Ipari felügyelő és irányító rendszerek 2+0+0k 3 TFBE1704-E(K)
TFBE1513-LGy Ipari felügyelő és irányító rendszerek0+0+2k 1 TFBE1205-Gy(K)
TFBE1516 Digitális berendezések komplex tervezése2+1+0k 3
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy6/0/08/0/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor10+4+113+4+3
Összes kredit142034
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltételeVissza