Tematikák

Fizika BSc - Fizika - X tanári szakirány


Modul Kód Tárgy23456Köv. Kredit Előfeltétel
Elméleti
fizika
(10 kredit)
TFBE0201 Mechanika 1. 2+0+0k 3 TFBE0110(K)
TFBG0201 Mechanika 1. gyakorlat0+2+0g 1 TFBE0110(K)
TFBE0208 Bevezetés az elektrodinamikába2+0+0k 3 TFBE0103TFOE0103(K)
TFBE0201(K)
TFBE0209 Bevezetés a kvantummechanikába2+0+0k 3 TFBE0208(K)
TFBE0203(K)
TFBE0114TFOE0114(K)
Demonstrációs
laboratóriumok
(4 kredit)
TFBL0101 Mechanikai demonstrációs gyakorlat 0+0+2g 1
TFBL0103-TFOL010 Elektromágnesességtani demonstrációs gyakorlat0+0+2g 1 TFBE0103TFOE0103(P)
TFBE0102TFOE0102(K)
TMBE0604(K)
TFBL0102 Hőtani demonstrációs laboratóriumi gyakorlatok 0+0+2g 1 TFBE0101TFOE0101(K)
TFBL0104 Kvantum- és atomfizikai demonstrációs gyakorlat0+0+2g 1 TFBE0103TFOE0103(K)
Szakmai
választandó
tárgyak
(választandó
2
kredit)
(31 kredit)
TFBE0405 Fizikai anyagtudomány alapjai 2+0+0k 3
TFBE0410 Atom és molekulafizika 2+0+0k 3 TFBE0104(K)
TFBE0412 Analitikai spektroszkópiai eljárások2+0+0k 3 TFBE0114TFOE0114(K)
TFBE0206 Termodinamika és statisztikus fizika3+0+0k 4 TFBE0114TFOE0114(K)
TFBE0202(K)
TFBE0404 Atommag- és részecskefizika 2+0+0k 3 TFBE0114TFOE0114(K)
TFBE0406 Modern optika 2+0+0k 3 TFBE0114TFOE0114(K)
TFBE0407 Elektron- és atomi mikroszkópia2+0+0k 3
TFBE0408 Anyagok és technológiák 2+0+0k 3 TFBE0405(K)
TFBE0413 Nukleáris méréstechnika 2+0+0k 3 TFBE0114TFOE0114(K)
TFBE0415 Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek2+0+0k 3 TFBE0602(K)
Tanárképzési
modul
(10 kredit)
BTTK100BA Pszichológiai elméleti alapok2+0+0k 2
BTTK500BA A nevelés társadalmi alapjai2+0+0k 2
BTTK200BA A tanárjelölt személyiségének fejlesztése (pályaszocializáció)0+0+2g 2
BTTK600BA Gondolkodók a nevelésről2+0+0k 2
BTTK700BA Bevezetés az oktatás és az iskola világába0+0+2g 2
Szakdolgozat
(10 kredit)
TFBL0193 Szakdolgozat 1.0+0+4g 3
TFBL0194 Szakdolgozat 2.0+0+10g 7
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy0/1/03/2/02/2/03/2/08/2/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor0+0+26+2+24+0+46+0+617+0+12
Összes kredit1107143365
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltételeVissza