Tematikák

Fizika BSc - Alkalmazott fizika szakirány


Modul Kód Tárgy3456Köv. Kredit Előfeltétel
Elméleti
fizika
(10 kredit)
TFBE0201 Mechanika 1. 2+0+0k 3 TFBE0110(K)
TFBG0201 Mechanika 1. gyakorlat0+2+0g 1 TFBE0110(K)
TFBE0208 Bevezetés az elektrodinamikába2+0+0k 3 TFBE0103TFOE0103(K)
TFBE0201(K)
TFBE0209 Bevezetés a kvantummechanikába2+0+0k 3 TFBE0208(K)
TFBE0203(K)
TFBE0114TFOE0114(K)
Felsőbb
matematika
(5 kredit)
TMBE0605 Matematika 3.4+2+0k 5 TMBE0604(K)
Informatika
és
elektronika
(9 kredit)
TFBE0303 Analóg áramkörök2+0+0k 3 TFBE0311(K)
TFBE0304 Digitális számítógépek áramkörei2+0+0k 3 TFBE0302(K)
TFBE0602 Számítógépes mérés és folyamatirányítás 2+0+0k 3
Laboratóriumi
gyakorlatok
(12 kredit)
TFBL0518 Technikai fizika1+0+3g 3 TFBE0101TFOE0101(K)
TFBE0102TFOE0102(K)
TFBL0602 Számítógépes mérés és folyamatirányítás laborgyakorlat0+0+4g 3 TFBE0602(K)
TFBL0317 Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája0+0+2g 2 TFBE0302(K)
TFBL0515 Szilárdtestfizikai mérések II. 0+0+1g 1 TFBL0510(K)
TFBL0305 Áramkör-szimulációs programok 1.0+0+2g 2 TFBE0303(K)
TFBE0302(K)
TFBL0512 Atomfizikai és optikai mérések 2.0+0+1g 1 TFBE0104(K)
Kötelező
szakirányi
ismeretek
(33 kredit)
TFBE0405 Fizikai anyagtudomány alapjai 2+0+0k 3
TFBE0407 Elektron- és atomi mikroszkópia2+0+0k 3
TFBE0408 Anyagok és technológiák 2+0+0k 3 TFBE0405(K)
TFBE0409 Vákuumfizika, vákuumtechnika 2+0+0k 3 TFBE0101TFOE0101(K)
TFBE0102TFOE0102(K)
TFBE0410 Atom és molekulafizika 2+0+0k 3 TFBE0104(K)
TFBE0411 A mikroelektronika anyagai és technológiái 2+0+0k 3 TFBE0101TFOE0101(K)
TFBE0102TFOE0102(K)
TFBE0103TFOE0103(K)
TFBE0412 Analitikai spektroszkópiai eljárások2+0+0k 3 TFBE0114TFOE0114(K)
TFBE0404 Atommag- és részecskefizika 2+0+0k 3 TFBE0114TFOE0114(K)
TFBE0406 Modern optika 2+0+0k 3 TFBE0114TFOE0114(K)
TFBE0413 Nukleáris méréstechnika 2+0+0k 3 TFBE0114TFOE0114(K)
TFBE0414 Neutron és reaktorfizika2+0+0k 3
Szakdolgozat
(10 kredit)
TFBL0193 Szakdolgozat 1.0+0+4g 3
TFBL0194 Szakdolgozat 2.0+0+10g 7
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy6/2/04/1/04/2/14/3/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor15+4+38+0+48+0+78+0+13
Összes kredit2415182279
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltételeVissza