Tematikák

Anyagtudomány MSc - Törzsanyag


Modul Kód Tárgy1234Köv. Kredit Előfeltétel
Fizika
(29 kredit)
TFME0411 Anyagvizsgálati módszerek2+0+0k 3
TFME0441 Szilárdtestfizika3+0+0k 4 TFBE0101TFOE0101(K)
TFBE0102TFOE0102(K)
TFME4702 Orvosbiológiai anyagtudomány és technika I2+0+0k 3
TFML0411 Anyagvizsgálati módszerek0+0+2g 1
TFME0432 Szilárdtestek képlékenysége és törése2+0+0k 3
TFME0433 Ionok az anyagtudományban2+0+0k 3
TFME0445 Fizikai anyagtudomány2+0+0k 3 TFBE0401(K)
TFME4703 Orvosbiológiai anyagtudomány és technika II2+0+0k 3
TFML0503 Haladó szilárdtestfizika laboratóriumi gyakorlat 0+0+4g 3
TFME0991 Felületfizika2+0+0k 3
Kémia
(3 kredit)
TKME0510 Műszeres analitika2+0+0k 0
TKME1112 Kémiai technológia II.2+2+0k 0
TKME1212 Műanyagok és feldolgozásuk I.2+0+0k 0
TKMG0623 Műanyag kompozitok1+0+1g 3
TKML1112 Kémiai technológia II. lab.0+0+5g 0
TKML1212 Műanyagok és feldolgozásuk I.0+0+2g 0
Gazdasági
(7 kredit)
TTBEBVVM-KT1 Bevezetés a közgazdaságtanba2+0+0k 3
TTBEBVVM-KT2 Vállalatgazdaságtan2+0+0k 3 TTBEBVVM-KT1(K)
TTBE0030 Európai Uniós ismeretek1+0+0k 1
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy4/1/05/0/03/3/12/0/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor9+0+210+0+07+2+123+0+0
Összes kredit14129439
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltételeVissza