Tematikák

Fizikatanár MSc - Fizika - X tanári szakirány


Modul Kód TárgyKöv. Kredit Előfeltétel
Szakmai
törzsanyag
(0 kredit)
Kötelező törzsanyag (12 kredit)
Kötelezően választható tárgyak (6 kredit)
Szakmódszertan
(0 kredit)
Fizika tanítási szakmódszertan (7 kredit)
Szakmai
szigorlat
(0 kredit)
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor
Összes kredit0
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltételeVissza