Tematikák

Fizikatanár MSc - Matematika-fizika tanári szakirány


Modul Kód Tárgy1234Köv. Kredit Előfeltétel
Alapozó
modulok
(22 kredit)
Fizika BSc tárgyak pótlása (10 kredit)
TFME0401 Szilárdtestfizika 2+0+0k 3
TFME0402 Környezetfizika2+0+0k 3
TFME0392 Digitális elektronika2+0+0k 3
TFME0496 Modern optika 2+0+0k 3
Differenciált szakmai ismeretek (10 kredit)
TFME0490 Atom és molekulafizika 2+0+0k 3 TFBE0104(K)
TFML0510 Szilárdtestfizikai mérések I. 0+0+1g 1 TFBE0101TFOE0101(K)
TFBE0102TFOE0102(K)
TFML0594 Optikai mérések 2 0+0+1g 1 TFBE0103TFOE0103(K)
TFML0596 Magfizikai mérések 1.0+0+1g 1 TFBE0104(K)
TFME0494 Atommag- és részecskefizika 2+0+0k 3
TFML0508 Elektronikai mérések 2.0+0+1g 1
Szakmai
törzsanyag
(24 kredit)
Kötelező törzsanyag (12 kredit)
TFME0204 Relativitáselmélet2+0+0k 3
TFME0206 Termodinamika és statisztikus fizika2+0+0k 3
TFME0101 Alapvető kölcsönhatások3+0+0k 3
TFME0102 A fizika világképe2+0+0k 3
Kötelezően választható tárgyak (6 kredit)
TFME0692 Számítógépes mérés és folyamatirányítás 2+0+0k 3
TFME0403 Környezetfizika 2. 2+0+0k 3
TFME0416_L Anyagszerkezet2+0+0k 3
TFME0703-TFOE070 Számítógép a fizikaoktatásban1+0+2g 3
Szakmódszertan
(7 kredit)
Fizika tanítási szakmódszertan (7 kredit)
TFME0701 Fizika szakmódszertan 1.2+0+0k 2 TFBE0204(K)
TFML0701 Fizika szakmódszertan gyakorlat 1. 0+0+2g 1 TFME0701(P)
TFME0702 Fizika szakmódszertan 2.2+0+0k 2 TFME0701(K)
TFML0701(K)
TFML0702 Fizika szakmódszertan gyakorlat 2.0+0+3g 2 TFME0702(P)
TFME0701(K)
TFML0701(K)
Szakmai
szigorlat
(0 kredit)
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy4/3/06/1/03/2/02/1/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor8+0+312+0+18+0+44+0+3
Összes kredit151912753
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltétele

A fizika második szakos tanári szakirány fizikából kötelező tantárgyai a matematika alapszak mellett.


Vissza