Tematikák

Fizikatanár MSc - X (nem matematika) – fizika tanári szakirány


Modul Kód Tárgy1234Köv. Kredit Előfeltétel
Alapozó
modul
(22 kredit)
TFME0401 Szilárdtestfizika 2+0+0k 3
TFME0402 Környezetfizika2+0+0k 3
TFME0201 Mechanika 1. 2+0+0k 3
TFME0203 Bevezetés az elektrodinamikába 2+0+0k 3
TFME0392 Digitális elektronika2+0+0k 3
TFME0496 Modern optika 2+0+0k 3
TFMG0201 Mechanika 1.0+2+0g 1 TFME0201(P)
TFME0209 Bevezetés a kvantummechanikába 2+0+0k 3
Szakmai
törzsanyag
(33 kredit)
Kötelező törzsanyag
TFME0204 Relativitáselmélet2+0+0k 3
TFME0206 Termodinamika és statisztikus fizika2+0+0k 3
TFME0101 Alapvető kölcsönhatások3+0+0k 3
TFME0102 A fizika világképe2+0+0k 3
Kötelezően választható tárgyak (6 kredit)
TFME0416_L Anyagszerkezet2+0+0k 3
TFME0490 Atom és molekulafizika 2+0+0k 3 TFBE0104(K)
TFME0692 Számítógépes mérés és folyamatirányítás 2+0+0k 3
TFME0703-TFOE070 Számítógép a fizikaoktatásban1+0+2g 3
TFME0403 Környezetfizika 2. 2+0+0k 3
TFME0494 Atommag- és részecskefizika 2+0+0k 3
TFME0207 Kvantummechanika 2. 2+0+0k 3
Szakmódszertan
(7 kredit)
Fizika tanítási szakmódszertan (7 kredit)
TFME0701 Fizika szakmódszertan 1.2+0+0k 2 TFBE0204(K)
TFML0701 Fizika szakmódszertan gyakorlat 1. 0+0+2g 1 TFME0701(P)
TFME0702 Fizika szakmódszertan 2.2+0+0k 2 TFME0701(K)
TFML0701(K)
TFML0702 Fizika szakmódszertan gyakorlat 2.0+0+3g 2 TFME0702(P)
TFME0701(K)
TFML0701(K)
Szakmai
szigorlat
(0 kredit)
Összes vizsga/gyak.jegy/lab.jegy5/1/08/1/03/1/03/1/0
Összes óra – elmélet+gyakorlat+labor11+0+216+2+07+0+26+0+3
Összes kredit182591062
Az előfeltételek jelmagyarázata:
(K) - Kötelező előfeltételek
(P) - Párhuzamos előfeltételek
(V) - Vizsgajelentkezés előfeltétele

A fizika második szakos tanári szakirány fizikából kötelező tantárgyai a nem matematika alapszak mellett.


Vissza