Fizika (BSc, MSc) szakos szakdolgozatok/diplomamunkák

A Fizikai Intézetben a következő szakdolgozatokra és diplomamunkákra lehet jelentkezni a 2016/17. tanév 1. félévére:
(Ha nem az aktuális, hanem a tavalyi file nyílik meg, CTRL-F5-tel kell frissíteni a filet)

Az Elméleti Fizikai Tanszéken meghirdetett szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák

A Kísérleti Fizikai Tanszéken meghirdetett szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák

Az Atomkiben és a Környezetfizikai Tanszéken meghirdetett szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák

A Szilárdtest Fizikai Tanszéken meghirdetett szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák


Formai követelmények:

Fizika BSc szakdolgozat formai követelményei

Szakdolgozat és Diplomamunka témára jelentkezés szabályai fizika szakos hallgatóknak

 Szakdolgozat és Diplomamunka témahirdetés: március15. / október 15.

Jelentkezés a TTK űrlapokat tartalmazó oldaláról letölthető nyomtatványon. 

Szakdolgozat és Diplomamunka jelentkezések beadása: április 15-ig / november 15.-ig a Fizikai Intézet irodájába.

Intézeti döntés a Szakdolgozat és Diplomamunka jelentkezésekről április / november utolsó hetében.

Az elfogadás annak a félévnek a végén lép életbe, amikor a hallgató az oklevélkövetelményben előírt számú szakmai és minőségi kreditszámot megszerezte.

A diplomamunka-krediteket ezt követően lehet megszerezni. A jelentkezés elfogadásakor rögzíteni kell a szakdolgozat/diplomamunka címét és a témavezető nevét.
Esetleges megváltoztatására csak az illetékes intézetek/tanszékcsoportok jóváhagyásával kerülhet sor.

A DEBRECENI EGYETEM TANULMANYI ÉS VIZSGASZABALYZATA:
"...A szakdolgozat/diplomamunka önálló munka, melyet a hallgató egyénileg készít el a témavezető felügyelete mellett. (Több hallgató nem írhat közös szakdolgozatot /diplomamunkát.) ..."

A szakdolgozat illetve diplomamunka felvételének feltételei

Fizika BSc (3 éves) alapképzés

A Szakdolgozat tárgyak felvételének előfeltétele a TFBE0103 Kísérleti Fizika 3.(Elektromosságtan)  tárgy teljesítése. Az ajánlott háló szerint a hallgató a 4. félévben adja be jelentkezési lapját szakdolgozat témára és így az 5. félévtől veheti fel az első Szakdolgozat tárgyat, ha akkora az előfeltétel teljesül.
A szakdolgozat tárgyak teljesítésére legalább két félév szükséges.

Fizikus MSc (2 éves) mesterképzés

A hallgatónak a 2. félévben kell jelentkezni a Fizikai Intézet Oktatási Bizottsága által meghirdetett diplomamunka témákra. A témaválasztást az Oktatási Bizottság hagyja jóvá. Így a hallgató a 3. félévtől veheti fel a Diplomamunka 1. tárgyat.
A diplomamunka tárgyak teljesítésére legalább két félév szükséges.

(2 éves) Fizika tanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Az utolsó két félévben vehető fel a diplomamunka.  → Dr. Papp Zoltánnal egyeztetve.

Összes hír»